Այսօր հաշմանդամների միջազգային օրն է

1992-ին ՄԱԿ-ը դեկտեմբերի 3-ը հռչակեց Հաշմանդամների միջազգային օր: 2006-ի դեկտեմբերին Հայաստանը միացավ հաշմանդամների իրավունքների կոնվենցիային: 2008թվականի փետրվարին Հայաստանում ստեղծվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովը, որի առաջնային նպատակն է հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանությունն ու մատչելի պայմանների ապահովումը: 2010 թվականին Հայաստանը ստորագրեց և վավերացրեց ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, ըստ որի պարտավորություններ ստանձնեց, պայմաններ ստեղծել հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության և հավասար իրավունքներ ստեծելու վերաբերյալ:

 

«Վախը կարող է վերցնել քեզնից ավելին, քան քո երկու ոտքերը,- ասում է Վույչիչը,- Աստծո շնորհով մենք կարող ենք ազատ լինել, Նրա սերը հեռացնում է ամեն վախ»: