Կոտայքի մարզպետն ազատվելու է

Կոտայքի մարզպետ Արամ Հարությունյանն ազատվելու է աշխատանքից:

Հարցն ընդգրկված է կառավարության նիստի օրակարգում:
«Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 88.1-ին հոդ¬¬վածով եւ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Նախա¬գահի 1997 թվա¬կանի մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրա¬մանագրի 1.7-րդ կետը` Հայաստանի Հանրա¬պետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. Արամ Հարությունյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզ¬պետի պաշտոնից՝ այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ»: